به وب سایت شرکت تعاونی مهرورزان خوش آمدید.

ماشین MJK

ماشین MJK

تماس بگیرید

پروژه های اجرا شده با ماشین کمپوستر مهرجورا :

  • شهرداری منطقه ۴ تهران
  • شهرداری منطقه ۲۲ تهران
  • دانشگاه شهید ستاری تهران
  • شهرداری منطقه۱۳ تهران
  • پارک گفتگو تهران

توضیحات

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید